Kuldeperiode – gode isklatreforhold

Etter at Tyssohallen ble stengt grunnet Corona-vaksjonasjon og at lokale utbrudd i nabokommunene stengte ned inneklatring, har flere medlemmer av Fjellklyvarlaget brukt den kalde vinteren til å klatre på flere av de islagte fossene i og rundt Hardanger.
Her kommer bilder fra dagens tur til Espelandsfossen.

Ta kontakt med Hallstein, Trond eller Daniel for tips til steder å klatre.