Styret

Under vil du finne personene tilknyttet styret i Hardanger fjellklyvarlag, og du finner også informasjon om de ulike rollene den enkelte innehar.

Styrets medlemmer

 • Styreleder: Trond Faugstad 
 • Nestleder: Ida Johanne Tyssebotn
 • Styremedlem: Frida Akse Faugstad
 • Styremedlem: Marit Igeltjørn
 • Styremedlem: Amund Måge
 • Styremedlem: Tore Underdal Rønhovde
 • Styremedlem: Hallstein S. Skare

Ansvarsområde

 • Trond Faugstad: Barneklatring, treningstider, utstyr
 • Ida Johanne Tyssebotn: Medlemsregister
 • Frida Akse Faugstad: Ungdomskontakt
 • Marit Igeltjørn: 
 • Amund Måge: Kasserer
 • Tore Underdal Rønhovde: Nettside, medlemsregister, smittevern
 • Hallstein S. Skare: