Den gjømte veggen

Ligge ved Sandvinsvatnet -  i den skarpe svingen etter Saga.

Den gjømte veggen

Kjør E134 fra Odda i ett par kilometer til du kjører forbi Tjørnadalsfossen på venstre side og et nedlagt sagbruk på høyre side. Kjør 3-400 meter videre gjennom en skarp venstre sving, og parker på utkjørsel på høyre side av veien.

Rutebeskrivelse

Foreløpig 12 bolta ruter. 10 ruter på grad 7 til 8, og to på grad 6.