Smittevern

Hardnager fjellklyvarlags smittevernregler

FHI har innført restriksjoner ang. antall personer i en treningsgruppe (les: maks 20 personer), og avstandsanbefaling på en meter mellom personer gjelder også innad i treningsgruppa.

På bakgrunn av dette har Hardanger Fjellklyvarlag utarbeidet følgende smittevernregler:

1: Hold deg hjemme hvis du er syk, og vask/sprit hender før, under og etter trening.

2: En meter avstand i aktivitet. To meter avstand når man har pause.

3: Utleieutstyr skal i 4 dagers karantene etter bruk

4: Alle som kommer på trening skal skrive seg inn. Trond / Tore noterer navn og telefonnummer.

5: Maks 18 deltakere + 2 ansvarlige fra klubben.


Nyttige lenker:

1: FHI sine råd til idrettsforeninger, treningssentre mv.Trykk her: FHI – restriksjoner ift idrett og trening


2: Forskere ved De Montfort University Leicester (DMU) konkludrer med at klatrekalk ikke bidrar til økt spredning av Covid-19. Trykk her for å lese mer: Kalk i pulverform sprer ikke corona